Завантаження

Громадська рада доброчесності — це громадська організація?

Громадська рада доброчесності не є громадськоюнедержавною організацією (Non-governmental_organization). Це визначений законом орган, через який громадськість може брати участь у кваліфікаційному оцінюванні судді (кандидата на посаду судді). Члени Громадської ради доброчесності призначаються зборами представників громадських об’єднань. Вони у подальшому не представляють інтереси цих організацій і об’єднання формально не може у подальшому відкликати члена Ради, який був ним висунутий.

Як фінансується робота Громадської ради доброчесності і який розмір зарплати її членів?

Громадська рада доброчесності діє на добровільних, волонтерських засадах. Держава не оплачує ані працю членів Ради, ані її видатки на секретаріат, ані інші витрати на її утримання. Водночас це не виключає фінансування окремих потреб з інших джерел. Відповідно до Регламенту інформація про таке фінансування щороку оприлюднюється на сайті Громадської ради доброчесності.
Незважаючи на наявність поштової адреси, що збігається з адресою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Громадська рада доброчесності не має окремо виділеного приміщення, а адреса по вул. Механізаторів, 9 у місті Києві використовується лише для поштової кореспонденції.

Чи є члени Громадської ради доброчесності державними службовцями?

Ні, бо відповідно до ч. 2 ст. 1 Закону України «Про державну службу» державний службовець — це громадянин України, який крім того, що займає посаду в державному органі, ще й одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету. Члени Громадської ради доброчесності не є посадовими особами в державному органі і не отримують зарплату держслужбовця.

Чи керується Рада в своїй діяльності Постановою Кабінету Міністрів України від 3.11.2010 № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, за якою створювалися громадські ради міністерствах, облдержадміністраціях чи інших органах? Чи є в цьому сенсі Громадська рада доброчесності громадською радою при Вищій кваліфікаційній комісії суддів?

Ні, створення і діяльність Громадської ради доброчесності регулюється виключно ст. 87 та 88 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», і Постанова Кабінету Міністрів України від 3.11.2010 № 996 не має до нас жодного стосунку. Ми є незалежним органом і існуємо не при Вищій кваліфікаційній комісії суддів, хоча і сприяємо їй і плідно з нею співпрацюємо. Вища кваліфікаційна комісія суддів України надає нам поштову адресу для вхідної кореспонденції і адресу в Інтернеті (доменне ім’я).

Чи має право Громадська рада доброчесності придбавати майно та наймати на роботу працівників?

Ні. Громадська рада доброчесності не є юридичною особою і тому не може бути суб’єктом цивільних або трудових правовідносин.

Чи можуть окремі особи та/або громадські організації долучатись до діяльності Громадської ради доброчесності та здійснювати пошук та/або аналіз інформації про кандидатів на посаду судді?

Окремі особи чи їх організації мають можливість подавати наявну у них інформацію, власні узагальнення, вказувати на джерела такої інформації і таким способом допомагати Громадській раді доброчесності в її діяльності.

Які спеціальні повноваження мають члени Громадської ради доброчесності у порівнянні з іншими громадянами, які, діючи як громадські активісти, проводять власні дослідження доброчесності суддів?

Частиною 7 ст. 87 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» членам Громадської ради доброчесності надається право безоплатного та повного доступу до відкритих державних реєстрів. Будь-яких привілеїв або спеціальних повноважень члени Громадської ради доброчесності не мають.

Громадська рада доброчесності дає висновки стосовно всіх суддів (кандидатів на посади судді), чи лише щодо тих, хто є недоброчесними?

Закон встановлює, що висновок Громадської ради доброчесності може бути виключно про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності (п. 3 ч. 6 ст. 87 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»). “Висновок про відповідність” законом не передбачений. Водночас Громадська рада доброчесності може надавати Вищій кваліфікаційній комісії суддів України й будь-яку іншу інформацію – нейтральну, позитивну чи негативну. Але, на відміну від висновку, Вища кваліфікаційна комісія суддів України не зобов’язана на неї реагувати.

Чи приймає Громадська рада доброчесності позитивні відзиви від громадськості про суддів (кандидатів)?

Так. Незважаючи на те, що позитивні висновки Громадська рада доброчесності не надає, п. 2 ч. 6 ст. 87 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачає можливість надання нею інформації Вищій кваліфікаційній комісії суддів України. Отже, будь-яка інформація є важливою, у тому числі і позитивна. Ймовірно Вища кваліфікаційна комісія суддів України врахує її під час оцінювання.

Який порядок взаємодії Ради з громадськістю?

Громадська рада доброчесності взаємодіє з громадськістю, в основному, через свій інформаційний портал, однак цим така взаємодія не обмежена. Ми підписуємо меморандуми з громадськими організаціями, які висловлюють щирі та дієві наміри з нами співпрацювати, ми відкриті для всіх конструктивних пропозицій і приймаємо консультативну і інформаційну допомогу. На нашій сторінці в Facebook ми зазвичай відповідаємо на особисті повідомлення протягом лічених хвилин. На цьому порталі ми також звітуємо про витрати власних коштів та коштів донорів. Наші висновки є відкритими.

Яким чином проводився відбір членів Ради поточної каденції?

Такий відбір, у відповідності з вимогами закону, проводився шляхом висування кандидатів громадськими об’єднаннями й у подальшому — голосуванням представниками таких об’єднань. На першому етапі Вища кваліфікаційна комісії суддів України після відповідного оголошення приймала заяви громадських об’єднань (громадські організації або громадські спілки), які мали відповідати таким критеріям:

  • вони протягом щонайменше останніх двох років, що передують дню проведення зборів, здійснювали діяльність, спрямовану на боротьбу з корупцією, захист прав людини, підтримку інституційних реформ, в тому числі реалізували проекти у цих сферах; зазначені обставини мали бути підтверджені рекомендаційним листом міжнародної організації з бездоганною репутацією і аудиторським висновком
  • вони не здійснювали діяльність із залученням міжнародної технічної допомоги, донорами якої є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, установи, організації чи підприємства країни – агресора

Заяви на участь у зборах подали 35 осіб, з яких, як встановила Вища кваліфікаційна комісії суддів України, відповідали встановленим законом критеріям лише 9. Ці 9 організацій висунули 24 кандидати в члени Громадської ради доброчесності. Під час зборів один з кандидатів зняв свою кандидатуру, 20 з 23 були призначені шляхом голосування. Процедура проходила за участю представників ЗМІ та міжнародних і іноземних організацій.

Хто може стати членом Громадської ради доброчесності?

Членом Громадської ради доброчесності може бути представник правозахисного громадського об’єднання, науковець-правник, адвокат або журналіст. Він мусить відповідати критерію політичної нейтральності та доброчесності. Не можуть бути членами Громадської ради доброчесності особи, визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними; особи, які мають судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку; особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією; особи, які протягом останніх п’яти років працювали (проходили службу) в органах прокуратури, Міністерства внутрішніх справ України, поліції, інших правоохоронних органах (органах правопорядку), податкової міліції, Служби безпеки України, митних органах, Національному антикорупційному бюро України, Національному агентстві з питань запобігання корупції; особи, які протягом останніх п’яти років перебували на державній службі; особи, які є суддями або суддями у відставці.

Чи мають члени Громадської ради доброчесності якійсь спеціальні посвідчення?

Ні, жодних посвідчень члени Громадської ради доброчесності не мають. Тому, якщо Ви бачили десь таке посвідчення, то вочевидь ним користується шахрай.

Чи приймає Громадська рада доброчесності анонімні повідомлення?

Так, але ми з обережністю ставимося до таких повідомлень. Зазвичай ми переглядаємо такі повідомлення у разі, коли вони посилаються на інформацію з відкритих джерел або містять повідомлення про тяжкі або особливо тяжкі злочини або злочини, що готуються.

Чи проводять уповноважені члени Громадської ради доброчесності співбесіди з суддями і кандидатами?

Ні, члени Ради не ініціюють спілкування з суддями чи кандидатами, щодо яких вони збирають та перевіряють інформацію.

Чи може суддя чи кандидат повідомити інформацію про себе Громадській раді доброчесності?

Так, якщо суддя чи кандидат знають про існування у відкритих джерелах інформації, яку він чи вона можуть спростувати, то ми будемо вдячні отримати пояснення у письмовій чи електронній формі.

Як відбувається розгляд справ кандидатів і ухвалення остаточного рішення?

За встановленою Регламентом процедурою справа кандидата розподіляється в одну з 4-ох колегій (склад Громадської ради доброчесності розбитий на 4 колегії по 5 членів). Усередині колегії визначається доповідач. Колегія і доповідач визначаються шляхом жеребкування (розподіл кандидатів відбувається серед членів Ради, які не мають самовідводів, шляхом автоматичної генерації випадкової послідовності Фішера-Йетса). Збір інформації про суддю (кандидата) може відбуватися не лише доповідачем, але й іншими членами Громадської ради доброчесності. Всі члени Ради мають доступ до зібраної інформації.

Надалі відбувається голосування в колегії. Якщо колегія дійде висновку, що зібраної інформації достатньо для негативного висновку, питання про затвердження такого висновку виноситься на розгляд усієї Ради. Голосування відбувається відкрито.