Завантаження

  • 01.06.20

Оцінюючи суддю або кандидата на посаду судді на відповідність критеріям доброчесності та професійної етики, Громадська рада доброчесності керується Кодексом суддівської етики та Бангалорськими принципами поведінки судді. 

Бангалорські принципи – це резолюція Економічної та соціальної Ради ООН, яка декларує стандарти суддівської етики. Вони покликані сприяти підтримці та зростанню довіри до судових рішень та судової влади загалом. Тому що довіряти судовому рішенню, навіть найбільш професійному, неможливо, якщо добрі наміри судді викликають сумнів.

Громадська рада доброчесності аналізує дотримання суддею шістьох критеріїв доброчесності.

   1. Незалежність

Суддя повинен ухвалювати рішення, оцінюючи факти, незалежно від стороннього впливу та тиску або іншого втручання. Суддя має також сам не втручатись у роботу як своїх колегів-суддів, так і органів суддівського врядування.

ГРД аналізує причетність судді або кандидата на посаду судді до ухвалення рішень під впливом або з особистою зацікавленістю, наявність зв’язку з політичними силами, використання зв’язків для кар’єрного просування, підтримку агресії проти України та дії, що порушують права людини, а також тиск на інших суддів та втручання в автоматизовану систему розподілу справ тощо. 

   2. Неупередженість

Суддя повинен бути вільним від будь-яких упереджень та забобонів і розглядати справу об’єктивно. 

Недоброчесною поведінкою визнається втручання суддею в автоматизовану систему розподілу справ, розгляд справи у незаконному складі суду, уникнення розгляду справи та публічні висловлювання щодо результатів розгляду справи до її завершення.

   3. Чесність та непідкупність 

Професійна діяльність та статки судді не мають викликати обґрунтованих сумнівів, процес ухвалення рішень повинен бути прозорим та відкритим.

Індикатори, що вказують на невідповідність судді критерію, включають порушення у деклараціях, брехню під час кваліфікаційного оцінювання, свавільне обмеження права на мирні зібрання, ухвалення рішень, що призвели до повторного програшу України в ЄСПЛ або завдали шкоди культурній спадщині, уникнення люстрації, зловживання повноваженнями тощо.

   4. Дотримання етичних норм

Суддя не повинен допускати некоректної, компрометуючої поведінки, що ставить під загрозу авторитет правосуддя. 

Порушенням цього критерію є корупція, неетична поведінка, академічна недоброчесність, спілкування з окупаційною адміністрацією РФ, використання статусу судді у власних інтересах, зловживання в отриманні службового майна або інший сумнівний спосіб його набуття тощо.

   5. Дотримання принципу рівності

Суддя повинен ставитись з повагою до обох сторін справи та не допускати поведінки, що надає невиправдану перевагу одній із сторін або дискримінує іншу через гендерні, расові, релігійні та інші стереотипи. При виконанні своїх обов’язків суддя втілює закон, а за законом всі люди рівні.

   6. Старанність

Суддя повинен поглиблювати свої знання та покращувати особисті риси для більш ефективного розгляду справ. Також суддя повинен бути в курсі змін до національного та міжнародного законодавства, а також актуальної судової практики.

Індикаторами порушення цього критерію є недбале заповнення документів, ігнорування практики ЄСПЛ, сприяння судовій тяганині, порушення принципу гласності та відкритості, умисна затримка в ухваленні рішень або ухвалення їх не на робочому місці. 

Для більш ефективного та об’єктивного оцінювання Громадська рада доброчесності розробила перелік індикаторів для оцінки відповідності суддів або кандидатів на посади суддів критеріям суддівської етики та доброчесності. Їх перелік не є вичерпним та буде поповнюватись у ході роботи ГРД.

Нижче можна ознайомитися з короткими інфографіками, які ілюструють перелік індикаторів для кожного із критеріїв доброчесності.

        .