Завантаження

  • 11.05.17

Ключовими завданнями судової реформи є очищення судової влади, а також утвердження справжньої незалежності суддів.

З цією метою у Законі «Про Вищу раду правосуддя» передбачено окрему главу 10, яка наділяє Вищу раду правосуддя спеціальними повноваженнями щодо вжиття заходів, спрямованих на забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя. Відповідно до ч. 4 ст. 73 цього Закону Вища рада правосуддя співпрацює з Громадською радою доброчесності щодо розроблення та впровадження заходів забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

Керуючись цими положеннями, Громадська рада доброчесності просить Вищу раду правосуддя взяти до уваги наше відкрите звернення.

Загальновідомо, що у часи Революції гідності понад 300 суддів ухвалювали сотні рішень спрямованих проти учасників протестів (обмеження свободи мирних зібрань, взяття під варту, позбавлення прав керування тощо). Ці рішення містять очевидні ознаки свавільності та неправосудності. Масовість, системність та тяжкість порушень фактично перетворили суди з органів, де здійснюється правосуддя та захист прав людини на репресивний механізм. На підставі Закону «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» Вищою радою правосуддя вже встановлено факти порушення присяги та звільнено понад 30 суддів, які ухвалювали такі рішення.

Однак масштаб та глибина проблеми засвідчує, що покарання лише суддів, які виносили ці рішення не буде її вирішенням. Потрібно з’ясувати і усунути на майбутнє причину такого масового, системного та грубого порушення суддями основоположних прав людини. І на це питання є відповідь. Розслідування прокуратури, показання свідків, потерпілих, статистичні дослідження аномалій судової практики у часи Майдану і навіть пояснення суддів, які звучали у залі Вищої ради правосуддя доказують, що причиною таких дій був добре організований та контрольований тиск на суддів та надання їм відповідних вказівок з боку високопосадовців і керівництва судів. Свідком таких впливів є і діючий член Вищої ради правосуддя, яка відмовилась виконувати вказівки та вимушена була звільнитися з посади голови Оболонського суду м.Києва. Нажаль, очевидно, що більшість суддів не змогли протидіяти тиску. При цьому найгіршим є те, що особи, які організовували та контролювали ухвалення незаконних рішень суддями, залишились у тіні, їх не ідентифіковано і жодним чином не покарано. Вони й досі знаходяться у судовій системі.

Завданням Вищої ради правосуддя є утвердити справжню незалежність суддів, унеможливити таку ситуацію у майбутньому та зламати існуючу систему впливу на суддів. А цього можна досягнути лише через фіксацію кожного факту незаконного впливу, його належну перевірку, встановлення причетних та забезпечення невідворотності покарання за такий вплив. І це є компетенцією не лише органів правопорядку. У ході дисциплінарних проваджень саме Вища рада правосуддя часто є першим органом, якому стає відомо про ймовірний тиск на суддів. Вона може зібрати і перевірити факти, які можуть стати підставою для подальших перевірок органів правопорядку, а також ініціювати відповідні провадження. Однак Вища рада правосуддя не вживає достатніх заходів для виявлення таких фактів та практично не ініціює їх перевірки. Натомість, відомі факти, коли рада відмовлялась задовольняти клопотання сторін, спрямовані на виявлення ймовірного тиску на суддів. Відмовилась ВРП і виступити з публічним зверненням щодо засудження тиску на суддів в часи Майдану та з закликом до суддів давати свідчення про такі факти.

Громадська рада доброчесності закликає Вищу раду правосуддя при розгляді дисциплінарних проваджень, особливо щодо «суддів Майдану», докладати максимальних зусиль для всебічного з’ясування усіх обставин справ, виявлення ймовірних фактів протиправного впливу на суддів, надавати цим фактам належну оцінку та вживати відповідні заходи (відкривати дисциплінарні провадження щодо осіб, які здійснювали тиск, звертатися до органів правопорядку, пропонувати заходи для уникнення цього у майбутньому тощо). Ігнорування цих фактів є недопустимим та не лише порушує покладені на Вищу раду правосуддя обов’язки, але й створює у суспільстві враження підтримки Радою системи впливів на суддів, безкарності та кругової поруки у суддівському середовищі, що вкрай негативно впливає на довіру до суду та авторитет правосуддя, які наразі є критично низькими.

Громадська рада доброчесності готова повністю сприяти та допомагати Вищій раді правосуддя у виявленні, фіксації та перевірки таких фактів і втіленні заходів, спрямованих на забезпечення незалежності суддів та відновлення довіри до суду.