Завантаження

  • 01.12.20

На початку грудня 2020 року Вища рада правосуддя внесла Президентові України подання про призначення на посаду судді осіб, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання суддів та мають негативний висновок ГРД. 

Громадська рада доброчесності вважає такі дії грубим порушенням процедури призначення суддів.

Ми закликаємо Президента України залишити без розгляду неконституційне подання ВРП та якнайшвидше подати на розгляд парламенту законопроєкт про якісне оновлення складу Вищої ради правосуддя.

Повний текст звернення публікуємо нижче.

ЗВЕРНЕННЯ

Громадської ради доброчесності 

У листопаді – на початку грудня  2020 року Вища рада правосуддя вирішила внести Президентові України подання про призначення на посаду судді таких осіб, щодо яких не закінчена процедура кваліфікаційного оцінювання суддів у зв’язку з наявністю негативного висновку Громадської ради доброчесності: Мазуренко Вячеслав Вадимович, Макаренко Оксана Вікторівна, Торська Ірина Василівна, Гришко Олександр Миколайович, Юр’єва Катерина Сергіївна, Піковський В’ячеслав Юрійович, Хараджа Ольга Олександрівна, Ходоровський Ігор Богданович, Бурка Світлана Володимирівна, Геря Олександр Геннадійович, Караул Олексій Анатолійович, Парфьонов Дмитро Олександрович, Стельмащук Петро Ярославович, Іванцова Наталія Костянтинівна, Кучерява Ліна Миколаївна, Ониско Руслан Вікторович, Бікезіна Олена Василівна, Васильєва Катерина Олександрівна, Василюк Тетяна Василівна, Гринь Олександр Миколайович, Кухарська Наталія Анатоліївна, Шепетко Ірина Олександрівна, Наумов Олександр Олександрович, Ходаківський Максим Петрович, Дудар Тетяна Валеріївна, Зімін Михайло Володимирович, Сметанюк Володимир Богданович, Плохотніченко Леонід Іванович, Пономаренко Людмила Ервантівна, Огороднік Ігор Віталійович, Ревякіна Оксана Володимирівна, Соловйов Іван Миколайович, Чигвінцев Максим Сергійович.

Ще питання про внесення подання про призначення двох десятків суддів Вища рада правосуддя планує розглянути найближчим часом. Щодо них також є негативні висновки Громадської ради доброчесності, а стосовно Кицюка Віктора Петровича взагалі кваліфікаційне оцінювання було припинено. 

Приймаючи такі рішення члени Вищої ради правосуддя грубо порушують положення Конституції України та Закону України “Про судоустрій і статус суддів”.

Стаття 19 Конституції України визначає, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до статті 128 Конституції України призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом.

Згідно з положеннями п.20 Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України “Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)”, оцінюється колегіями Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в порядку, визначеному цим Законом.

Закон України “Про судоустрій і статус суддів” встановив для цих цілей процедуру кваліфікаційного оцінювання суддів, у якій бере участь Громадська рада доброчесності. Щодо всіх згаданих осіб під час їх кваліфікаційного оцінювання Громадська рада доброчесності затвердила висновок про їх невідповідність критеріям доброчесності та професійної етики. 

Відповідно до ст. 88 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, якщо Громадська рада доброчесності у своєму висновку встановила, що суддя не відповідає критеріям професійної етики та доброчесності, то Вища кваліфікаційна комісія суддів України може ухвалити рішення про підтвердження здатності такого судді здійснювати правосуддя у відповідному суді лише у разі, якщо таке рішення підтримане не менше ніж одинадцятьма її членами. 

Проте стосовно жодного із зазначених суддів Вища кваліфікаційна комісія суддів України не ухвалювала рішення не менш як одинадцятьма членами. Існуючі рішення про відповідність вказаних суддів займаній посаді ухвалені лише колегіями у складі трьох членів Комісії та, згідно з підпунктом 4.10.5 пункту 4.10 розділу ІV Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,  не набрали чинності. У зв’язку із незавершеністю процедури кваліфікаційного оцінювання, таких осіб не можна призначати на суддівські посади. 

Цей висновок також підтверджується повідомленнями із сайту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про результатами співбесід із вказаними вище суддями, в яких зазначено, що рішення колегій про підтвердження суддями здатності здійснювати правосуддя набирає чинності лише після їх підтримки не менше, ніж одинадцятьма членами Комісії відповідно до  підпункту 4.10.5 пункту 4.10 розділу ІV Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Вища рада правосуддя не має права ухвалювати рішення про внесення Президентові України подань про призначення вказаних суддів, оскільки жоден із них наразі не підтвердив свою відповідність займаній посаді за результатами кваліфікаційного оцінювання у порядку, встановленому законом. 

Приймаючи рішення про внесення подань, Вища рада правосуддя фактично перебрала на себе повноваження Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо ухвалення кінцевих рішень у процедурі кваліфікаційного оцінювання суддів, що виходить за межі конституційних функцій Вищої ради правосуддя. Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 4-р/2020, “(д)ля здійснення конституційних функцій добору та оцінювання суддів на підставі статті 92 Закону № 1402 утворено Вищу кваліфікаційну комісію суддів України… Аналіз статті 131 Конституції України, статей 92, 93 Закону № 1402 дає підстави стверджувати, що жоден інший орган чи установа не уповноважені здійснювати конституційні функції добору та оцінювання суддів, у тому числі Вища рада правосуддя, яка відповідно до пунктів 1, 8 частини першої статті 131 Основного Закону України вносить подання про призначення судді на посаду, ухвалює рішення про переведення судді з одного суду до іншого”

У зв’язку із цим закликаємо:

  1. Залишити без розгляду подання Вищої ради правосуддя про призначення на посаду вказаних осіб, оскільки рішення про їх внесення ухвалені з очевидним грубим порушенням Конституції України та Закону України “Про судоустрій і статус суддів”.
  2. Якнайшвидше подати на розгляд Верховної Ради України законопроєкт про якісне оновлення Вищої ради правосуддя відповідно до міжнародних зобов’язань України.

Члени Громадської ради доброчесності